گمشده درعشق

هی فـلانی!

رفتن حق همه آدمهاست....

فقط خواستم بدونی....

اگرمانده بودی....

پــــایـیـزم قشنگ تربود....!

آهسته بــیـــا....!

چیزی هم ننویس

نظر هم نگذار

همان که بخوانی بس است

من به بی محلی آدمــهـــا عادت دارم....!

|۱۳٩۳/٧/٢٤| ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ|manijeh نظرات ()

وای ازدست این تنهایی....

وای ازدست این دل بهانه گیر....

ای خدا!بیاودست های سردم رابگیر....

خسته ام،بازهم دلم گرفته ودل شکسته ام....

درحسرت لحظه ای آرامشم،همچنان اشک ازچشمانم میریزد....

همه چیزبرایم مثل هم است،طلوع برایم همرنگ غروب است....

گونه هایم پرازاشک شده وعین خیالم نیست....

عــــادت کرده ام دیگر....

|۱۳٩۳/٦/٢٠| ٢:٢۳ ‎ب.ظ|manijeh نظرات ()

دلی که بردی....

نگاهی که دزدیدی....

احساسی که پژمردی....

دستانی که گرفتی....

صدایی که شبهاباآن آرام می گرفتی....

همه حلالت باشد

جز لرز دلم در اولین نـــــــگــــــــاه

حرامت باشد لحظه ای که مرابه گناه عادت دادی ورفتی....


|۱۳٩۳/٢/٢٠| ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ|manijeh نظرات ()

چگونه دست دلم رابگیرم ودرکنار دلتنگی هایم قدم بزنم....

در این خیابان

که پراز چراغ وچشمک ماشین هاست....

نه آقــــــایــــــــــان

مسیر من باشمایکی نیست....

من آداب دلبری را نمیدانم....

 

|۱۳٩۳/۱/۱٩| ٢:٥۸ ‎ب.ظ|manijeh نظرات ()

دختراست دیگر...!

گاهی دلش می خواهدبهانه های الکی بگیرد...

به هوای آغوش تو...شانه های تو

گاهی سرقرارنمی آید...

گاهی دلش رقص موهایش دربادرامی خواهد...

گاهی دلش می خواهدچشم ابرومشکی باشد...

دختــــــــــــــــر است دیگر...!

|۱۳٩٢/۱٢/۱٧| ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ|manijeh نظرات ()

بخاطر تمام آرزوهایی که درحد یه فکرکودکانه باقی موندن...

بخاطر شب هایی که بااندوه سپری کردیم...

بخاطر چشم هایی که همیشه بارونی موندن...

بخاطر احساسی که نادیده گرفته شده...

بخاطر محبت که بیشتراز همه بهش خیانت شده...

یک دقیقه سکـــــــــــــــــــــوت

|۱۳٩٢/۱۱/٢٤| ٢:٤۱ ‎ب.ظ|manijeh نظرات ()

گاهی جلوی آینه می ایستم....

خودم رادر آن می بینم....

دست روی شانه هایش می گذارم....

ومی گویم:چه تحملی دارد...

دلت....

|۱۳٩٢/۱۱/٤| ۳:۳٧ ‎ب.ظ|manijeh نظرات ()

دستانش رابگیرید!

آنقدرنزدیکش باشیدکه گرمای نفس هایش راحس کنید!

موقع بوسیدنش ازته دل ببوسیدش....ازته دل لمسش کنید!

ازته دل نگاهش کنید...ازته دل صدایش کنید!

روزی میـــــــــــــــــــــــــــــرود.....

وحـــــســــــــرت همه اینهایی که گفتم دردلتان می ماند....

 

|۱۳٩٢/۱٠/٦| ٤:٤٧ ‎ب.ظ|manijeh نظرات ()

تومی دانی چراهرچه این نگاه می بارد،این بغض سبک نمیشود...؟!

چقدر گفتم اینهمه بی نشان شدن دلتنگ ترم می کند؟

چقدر گفتم اینهمه زمزمه نبودن بی تاب ترم می کند؟

من گفتم اما توباورنکردی

دلتنگ ترشدم...

بی تاب ترشدم...

باورکن....

|۱۳٩٢/٩/۱۳| ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ|manijeh نظرات ()

باکسی که دوسش داری...

جایی نرو...

آهنگ گوش نده...

توماشین کنارش نشین...

دستاشولمس نکن....

وکلا باهاش خاطره نساز...

وقت نبودنش میفهمی که چی میگم...


|۱۳٩٢/۸/٢٦| ۳:٢۸ ‎ب.ظ|manijeh نظرات ()

تنها قانون دنیا،قانون که نباید است...

دلت برای کسی تنگ می شود که نباید تنگ شود...

دستان کسی رامی خواهی که نباید بخواهی...

کسی رادوست داری که نباید داشته باشی...

برای کسی اشک می ریزی که نباید...

|۱۳٩٢/۸/۱۳| ۱:۱۳ ‎ق.ظ|manijeh نظرات ()

دوباره دلم برایت تنگ شده ،دوباره دلم هوای توراکرده ...

دلم تنگ است وتونیستی

دلم تنگ است برای دست گذاشتن در دستانت،نگاه به آن چشم های زیبایت...

خیلی دلم گرفته،کاش کنارم بودی

وقتی دلم تنگ می شود،درگوشه ای مینشینم وبه یادآن لحظه که درکنارمی،اشک میریزم

این دل بدجور بهانه تورامی گیرد

میفهمی...؟  

 

|۱۳٩٢/٧/٢۸| ۳:٠٦ ‎ق.ظ|manijeh نظرات ()

داستان من وتواز آنجاشروع شد....

 

که بادکمه های سرد کیبرد،دست های هم راگرفتیم وگرمایش راحس کردیم...!

 

باصورتک هاهمدیگر رابوسیدیم وطعم لب هایمان راچشیدیم...!

 

آهنگی را هم زمان باهم گوش کردیم...!

 

اما امروز داستان برگشت...

 

گرمای دستانمان...آغوش هایمان واقعی...بوسه هایمان حقیقی

|۱۳٩٢/٧/٦| ٥:٥٩ ‎ب.ظ|manijeh نظرات ()

همه یهویی ها خوبن....

یهویی بغل کردن

یهویی بوسیدن

یهویی دیدن

یهویی بیرون رفتن

یهویی عاشق شدن

اما امان از

یهویی رفتن......

 

|۱۳٩٢/٦/٢٥| ٤:٤٤ ‎ب.ظ|manijeh نظرات ()

خبر از من داری...؟

خبرازدلتنگی های من چطور...؟

وآن پروانه های شادی که درنگاهم بودند...

خبرش رسیده که مرده اند...؟

هیچ سراغ دلـــــــــــم را میگیری...؟

کسی خبرداده که آب رفته ام از خستگی...؟

مچاله ام ازدلتنگی...؟

دلم تنگ است میفهمی...؟

|۱۳٩٢/٦/٧| ۳:۱٧ ‎ب.ظ|manijeh نظرات ()

      

واحد اندازه گیری عشق مترنیست

اشتیاق است!

قدم وقتی مشتاقش باشی حتی یک

هم فاصله ای دور است.....

|۱۳٩٢/٥/٢۸| ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ|manijeh نظرات ()

 

دلـــــم برای صدایـــی تنـگ شـده است

 که هـر شــب قبـل از خواب گــوش هــایم را نـوازشـــ مـیکرد ...

 

دلـــــم  برای آن  نـگــاه هــایی تنـگ اسـت

که وقتــی بـه مـن مینگریست تا عـمـق وجودم را به آتــش میــکشیــد

دلـــــم برای یواشکی هایمان تنگ است

دلـــــم برایت تنـگـ شـده اســت میفهمی....؟

|۱۳٩٢/٥/٤| ٤:٤٥ ‎ب.ظ|manijeh نظرات ()

یادش بخیر

آن لحظه ها،آن روزها

همیشه منتظرتکرارش بودم

آن روزها نیامدونبودنت درقلبم تکرارشد

ودیگرتوراندیدم....

بایدمنتظرماندوبه یادگذشته هانشست

شایداین بغض لعنتی شکست

ومن رهاشدم از این همه

دلتنگی

|۱۳٩٢/٤/٢٩| ۱:۱٠ ‎ق.ظ|manijeh نظرات ()

هشدار!!!

عالم دیگری درانتظارماست....

میدونیدکمترین عذاب جهنم چیه؟؟؟

 در میان مقدار کمی از آتش قرار گرفته است در حالتی که یک جفت کفش آتشین بند دار به پایش کرده‌اند و به محض پوشیدن آن، مغزش به جوش می‌آید، آن گونه که دیگ مسی می‌جوشد.

وای به حال زنانی که شوهردیگران رابه هوس می اندازن،ودر کوره شهوت پسران مجرد می دمند.

وای به حال مردانی که به زندگی شان خیانت می کنند.

وای به حال...

|۱۳٩٢/٤/٢٠| ٤:٠۳ ‎ب.ظ|manijeh نظرات ()

آه!

توچه میدانی ازدل تنگم...

گاهی به خداالتماس میکنم خوابت راببینم

میفهمی؟؟

خوابت را...

وقتی دلتنگ صدایت میشوم

حتی به گوشیم التماس میکنم

برای دوباره شنیدن  صدایت...

خداکه جای خوددارد

|۱۳٩٢/٤/٧| ۱:۳۱ ‎ق.ظ|manijeh نظرات ()

روزی هزاربار...

بایدبرای دوستانم توضیح بدهم،

که دردنیای بیرون ازمتن هایم

پای هیچ عشقی وسط نیست،

باورکه نمیکنند...

جان توروقسم میخورم

|۱۳٩٢/۳/٢۸| ٤:٢٢ ‎ب.ظ|manijeh نظرات ()

هرشب....

خیالت رادرآغوش می گیرم

وآنقدردرذهنم می پرورانمش که

گرمای بدنت رادرآغوشم احساس میکنم....

 

|۱۳٩٢/۳/۱٠| ۱:٢۸ ‎ق.ظ|manijeh نظرات ()

میخاستم باتنهایی کناربیام،دلم باتنهایی کنارنیومد

میخاستم دلم روراضی کنم،یادتوبازهم به سراغ اومد 

میخاستم خودمو گول بزنم

         همه خاطراتم روانداختم یه گوشه ای وگفتم:

                                    فراموش

        یه چیزی ته قلبم خندید وگفت:

                                    یادمه...

|۱۳٩٢/٢/٢٥| ۱:٢۸ ‎ق.ظ|manijeh نظرات ()

 

گاهی فقط بوی یک عطر خاص

 شنیـــــــــدن صــــــــــداش

 شنیدن یک آهنگ خاص

  یک تشابه اســـــــــــــــم ،

  برای چند لحظه !

 باعث میشه دقیقاً احساس کنی ….

  که قلبت داره از تو سینه ات کنده میشه …

|۱۳٩٢/٢/۱۸| ٢:٠٢ ‎ق.ظ|manijeh نظرات ()

 

من خوبم...!

وابسته وعاشق نیستم...

فقط گاهی به یادش که می افتم,

دلم تنگ میشود

این که عشق و وابستگی نیست

هست...؟

 

|۱۳٩٢/۱/٢٢| ۱:۱٧ ‎ق.ظ|manijeh نظرات ()