گمشده درعشق

روزی هزاربار...

بایدبرای دوستانم توضیح بدهم،

که دردنیای بیرون ازمتن هایم

پای هیچ عشقی وسط نیست،

باورکه نمیکنند...

جان توروقسم میخورم

|۱۳٩٢/۳/٢۸| ٤:٢٢ ‎ب.ظ|manijeh نظرات ()

هرشب....

خیالت رادرآغوش می گیرم

وآنقدردرذهنم می پرورانمش که

گرمای بدنت رادرآغوشم احساس میکنم....

 

|۱۳٩٢/۳/۱٠| ۱:٢۸ ‎ق.ظ|manijeh نظرات ()