بی قرارتم

هـــــــر نفـــس ،

درد اســـت که میکشـــم !!!

ای کــاش یا بـــــــــــودی ،

یـــــا اصـــلا نبودی !!!

ایـــــن که هســـتی

و کنــــارم نیســــتی ...
دیـــــــــوانه ام میکنــــــــــد . . ..

 

 

/ 6 نظر / 15 بازدید
سنگ

تو هم خوب اون رو دیوونه کن

سهیلا

قانون تو تنهایی من است و تنهایی من قانون عشق عشق ارمغان دلدادگیست و این سرنوشت سادگیست. چه قانون عجیبی! چه ارمغان نجیبی و چه سرنوشت تلخ و غریبی! که هر بار ستاره های زندگیت را با دستهای خود راهی آسمان پر ستاره کنی و خود در تنهایی و سکوت با چشمهای خیس از غرور پیوند ستاره ها را به نظاره نشینی و خاموش و بی صدا به شادی ستاره های از تو گشته جدا دل خوش کنی و باز هم تو بمانی و تنهایی و دوری...[گل][گل][گل][گل]

محمد

فرق عشق با دوستی چیه؟

سمیرا دلتنگ

چه زخم هایی بردلم خورد؛ تا یــــاد گرفـــتم… که هیــچ نـــــوازشی... بـــــــــی درد نیست...!!![گل]

shahrzad

هر لحظه جابه جا میشوم مثل ابری سیال معلوم نیست کجا این بغض بشکند [دست]

مرضیه

[گل][قلب]