طعم عشق

داستان من وتواز آنجاشروع شد....

 

که بادکمه های سرد کیبرد،دست های هم راگرفتیم وگرمایش راحس کردیم...!

 

باصورتک هاهمدیگر رابوسیدیم وطعم لب هایمان راچشیدیم...!

 

آهنگی را هم زمان باهم گوش کردیم...!

 

اما امروز داستان برگشت...

 

گرمای دستانمان...آغوش هایمان واقعی...بوسه هایمان حقیقی

/ 195 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهدی

سلام خوبی؟ چشه مگه چیشده

سینا

بهانه هم اگر میگیری بهانه ی مرا بگیر من تمام خواستن را وجب کردم هیچ کس به اندازه ی کافی عاشق نیست هیچ کــــــــــــــس هیچ کس به اندازه ی من عاشق تـــــــــــــــــــو نیست !!!!!!!!!!!

سینا

نِگَرآنـ نَبآشـ ـ حآلـِ دِلَمـ خوبـ اَستـ ــ ـ . . / آرآمـ ؛ گوشِه ایـ نِشَستِه / . ! وَ | رُویآهـــآیَشـ | رآ بِه خآکـ میـ سِپآرَد /

دیارعاشقان

خوشــــــــــبختی داشتن کســـــی است که بیشـــتر از خـــودش تــ ــ ــ ــ ــو را بــخواهد و بیشـــتر از تــ ـ ـ ـ ـــو هیـــــ♥ــــــچ نخواهد و تــــــ♥ــــو ... برایش تـــ ــ ــ ــمام زندگی باشی ....

yaser

اعصاب چیست؟ چیزیست که هیچ کس ندارد ولی توقع دارند که تو داشته باشی! توقع چیست؟ چیزیست که همه دارند و تو نباید داشته باشی!

باقری

سلام.مسطار به روز است با دست افشان.

ح.الف

مرسی که اومدی بازم بیا[گل]

reza

زیبا و با احساس[لبخند][گل]

معلم دهاتی

..........$.................## ............$.............#.....* .............$..........$$ ..............$.............$. ...............$...............$ ...............$.................$ ....$..........$...................$$ .....$.........$.......................$$$..............$$......$ ......*$$$$*..............................$$$$$$$...$$$$$......................$ .....................................................................$..........#...........$ .........$...$.......................................................$........................$ ...............................................................$..$....$......................$ ...........................................................................$....................$ .............................................................................$$.............$$ .................................................................................$$$$$$$ ممنون از اظهار لطف شما! احوال شما چطوره؟